logo Camera Trường Hưng
Uy tín
Niềm tin, sự tin tưởng
Chuyên nghiệp
Đem lại giá trị tốt nhất
0937 936 444
Gọi ngay khi cần

Lắp đặt hệ thống Camera Cty Gỗ

Hạng muc: Lắp đặt Camera Quan sát

Chủ đầu tư: Công ty TNNH

Quy mô gói thầu: Lắp đặt 30 camera IP

Mục đích yêu cầu: Lắp đặt camera quan sát và quản lý hoạt động toàn bộ hệ thống: văn phòng, nhà xưởng, canteen, bảo vệ, khuông viên nhà xưởng,…