logo Camera Trường Hưng
Uy tín
Niềm tin, sự tin tưởng
Chuyên nghiệp
Đem lại giá trị tốt nhất
0937 936 444
Gọi ngay khi cần

Sản phẩm

DAHUA IPC-HFW1120SP

Độ phân giải 1/3” 1.3Megapixel progressive scan CMOS 25/[email protected]((1280×960)

Giá liên hệ

DAHUA IPC-HFW1220SP

Độ phân giải 1/2.7” 2.0 Megapixel progressive scan CMOS 25/[email protected](1920×1080)

Giá liên hệ

DAHUA IPC-HDBW1220EP- S

Độ phân giải 2 Megapixel cảm biến CMOS kích thước 1/2.9”, Max 25/[email protected]

Giá liên hệ

DAHUA IPC-HFW1220MP-S-I2

Độ phân giải 2 Megapixel cảm biến CMOS kích thước 1/2.8”, Max 25/[email protected]

Giá liên hệ

DAHUA IPC-HFW1320SP

Độ phân giải 1/3” 3Megapixel progressive scan CMOS [email protected](2048×1536)

Giá liên hệ

DAHUA IPC-HDW4220EP

Độ phân giải 1/2.8” 2.0 Megapixel progressive scan CMOS 25/[email protected](1920×1080)

Giá liên hệ

DAHUA IPC-HFW4120DP

Độ phân giải 1/3” 1.3Megapixel progressive scan CMOS, 25/[email protected](1280×960)

Giá liên hệ

DAHUA IPC-HFW2221RP-ZS-IRE6

Độ phân giải 1/2.7” 2.1Megapixel progressive scan CMOS, Max [email protected](1920
x1080).

Giá liên hệ

DAHUA IPC-HFW2320RP- VFS

Độ phân giải 1/3” 3Megapixel progressive scan CMOS, [email protected](2048×1536)
&25/[email protected](1920 x1080).

Giá liên hệ

DAHUA HAC- HDBW3231EP-Z

Độ phân giải 1/2.8” 2MP Starlight HDCVI 25/[email protected]

Giá liên hệ

DAHUA HAC-HFW2231DP

Độ phân giải 1/2.8” 2.1MP Starlight HDCVI 25/[email protected]

Giá liên hệ

DAHUA HAC-HFW2231RP- Z-IRE6

Độ phân giải 1/2.8” 2.1MP Starlight HDCVI 25/[email protected]

Giá liên hệ

DAHUA HAC- HDBW2231EP

Độ phân giải 1/2.8” 2.1MP Starlight HDCVI 25/[email protected]

Giá liên hệ

DAHUA HAC-HFW2231EP

Độ phân giải 1/2.8” 2.1MP Starlight HDCVI 25/[email protected]

Giá liên hệ

DAHUA HAC-HFW2231SP

Độ phân giải 1/2.8” 2.1MP Starlight HDCVI 25/[email protected]

Giá liên hệ

DAHUA DH-HAC- HDW2221EMP-A

Độ phân giải 1/2.7″ 2 Megapixel CMOS, Max [email protected]

Giá liên hệ

DAHUA DH-HAC-HDW2221MH

Độ phân giải 1/2.7″ 2 Megapixel CMOS, Max [email protected]

Giá liên hệ

DAHUA HAC-HFW1200DP-S3

Độ phân giải 1/2.7″ 2.0Megapixel CMOS 25/[email protected](1920×1080)

Giá liên hệ

DAHUA HAC-HDW1200EMP-S3

Độ phân giải 1/2.7″ 2Megapixel CMOS 25/[email protected](1920×1080)

Giá liên hệ

DAHUA HAC-HFW1200SP- S3

Độ phân giải 1/2.7″ 2Megapixel CMOS 25/[email protected](1920×1080)

Giá liên hệ